Banorna i Blekinge

Banorna i Blekinge

Banorna i Blekinge

Ansvarig för banorna är Roger Hillborg som sitter som adjungerande i styrelsen för Blekinge Golfdistrikt. Du når honom på:
E-post: bana@blekingegolfforbund.se
Mobil: +46 734 29 67 32