Juridiska kommittén

Smålands och Blekinge Golfförbunds juridiska kommitté

Kommittén är gemensam för Blekinge och Smålands Golfdistrikt. Kommittén handlägger bestraffningsärenden inom dessa två distrikt enligt14 kap. i Riksidrottsförbundets stadgar. Två av ledamöterna i kommittén utses av Blekinge GDF.s styrelse och fyra av ledamöterna utses av Smålands GDF.s styrelse. Kommittén handlägger alla ärenden självständigt. Kommitténs beslut kan överklagas till Svenska Golfförbundet och handläggs där av den Juridiska nämnden.

 

Mer informatio: https://golf.se/for-klubben/juridik-skatt-och-forsakring/bestraffningsarenden/

 

SGF:s anmälningsblankett ska användas vid anmälan. https://golf.se/contentassets/beb039a32cb84f20b02d62f04fe27e2d/bestraffningsanmalan.pdf

 

Anmälan skickas till någon av följande adresser:

 

Smålands Golfförbund

c/o Kristina Carlo

Stora Torget 7A

575 32 Eksjö

 

Blekinges Golfförbund

c/o Trummenäs GK

Trummenäsvägen 373 02 Ramdala

 

 

 

 

Kommittén

 

Namn

Distrikt

Mail

Telefon

Staffan Lindblad, Ordförande

Småland

staffan.lindblad@wsa.se

070-586 03 03

 

Blekinge

 

 

Leif Lundqvist

Småland

leif.lun@gmail.com

070-972 64 81

Toni Sjöö

Småland

toni.sjoo@gmail.com

070-203 68 77

Vidar Wahlestedt

Blekinge

advokat.wahlestedt@gmail.com

070-888 25 60