Nedan person är ansvarig för respektive kommitté/arbetsgrupp.

Mer information ligger under respektive flik.

Tävlingskommittén

Patrik Trydefeldt

Bankommittén

Roger Hillborg

Juniorkommittén

Johan Bjerngren

Marknadskommittén

Emma Dennisdotter

HSO - arbetsgrupp

Mer info inom kort