Kontaktlista

Denna lista sammanställer junioransvariga samt Pro på varje golfklubb.

När golfklubbarna byter ansvarig på någon av dessa positioner är det viktigt att det rapporteras. Det har varit ett återkommande problem att mail skickas till personer som lämnar sin post och det är då svårt att vara effektiv.