Junioransvariga i Blekinge

Hilda Hagström Pro på Carlskrona GK hilda@carlskronagk.com

Carl-Cedric Söndergaard junioransvarig på Boa GK cedricsgolf@gmail.com