Blekinge Touren - Skandia Tour Distrikt

Här hittar du information om Juniornas egna tävling Skandia Tour. Första steget i denna Tour är Skandia Tour First som i Blekinge kallas Blekinge Touren.

Vad är Skandia Tour?
Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar under sex omgångar på tre nivåer,  First, Future och Elit. Varje omgång omfattar 1-3 dagar och tävlingarna genomförs under samma tidsperiod. På samtliga spelplatser och nivåer har flickor och pojkar gemensamma spelplatser. Mellan varje omgång sker uppflyttningar baserat på prestation.

Touravgift 

Spelare som spelar A-klass på First samt högre nivå behöver lösa Touravgift för att kunna anmäla sig. Dessa spelare måste också betala sin startavgift via "min golf" på golf.se. 

Klicka här för att för att komma till Min Golf där du betalar touravgiften för Skandia Tour

B-Klass, C-klass och D-klass

Anmäler sig till en separat tävling där startavgift på 50 kr betalas till arrangerande klubb.