Miljö/Hållbarhet

Golfen står inför stora miljö- och samhällsutmaningar exempelvis klimatförändringar, nya lagar, begränsade naturresurser, allmänhetens okunskap och ett för närvarande svagt stöd från myndigheter, politiker och samhället. Vi måste därför ge miljöfrågorna den status och prioritet dessa förtjänar. För Blekinge Golfförbund är detta ett väldigt prioriterat område och Blekinge Golfförbund, i samarbete med Region Blekinge, har därför påbörjat ett större & omfattande miljö & hållbarhetsarbete... Denna sida kommer därför uppdateras löpande...

Beslutat 2015-06-10:

Blekinge Golfdistriktsförbund miljövision är att:
- vara det ledande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.
- tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser så långt det är möjligt samt bidra till en hälsosam miljö.

Detta vill vi göra genom att:
– arbeta med miljö & hållbarhetsfrågor
– upprätthålla årligen uppdaterade miljöplaner enligt SGF & riktlinjer från SGA
– arbeta för GEO certifiering för alla klubbar
– informera och kommunicera om det aktiva miljöarbete för en hållbar utveckling som vi gör
– sammanställa en miljöpärm där klubbarna kan få hjälp i sitt eget arbete med miljö & hållbarhetsfrågor

SGF:s Miljödiplom & Miljöplaner Blekinge Golfförbund

Svenska Golfförbundets Miljödiplom har delats ut sedan 1999. Diplomet är ett bra bevis på att klubben har kommit igång med sitt miljöarbete. För att få ett miljödiplom krävs;

• Miljöpolicy och en Miljöplan.
• Miljöpolicyn skall vara antagen av årsmötet.
• Miljöplanen skall vara upprättad i samråd med externa organisationer och myndigheter.
• Ett miljöavtal mellan ägaren och brukaren är nödvändigt om dessa är skiljda.
• Genomförandet av miljöplanen har påbörjats och det finns medlemmar i klubben som deltar aktivt i miljöarbetet.
• Miljöpolicy och Miljöplan skickas till SGF:s bankonsulent samt till distriktets miljösamordnare för bedömning.

Uppföljning av hur miljöplanen revideras och utvecklas år från år görs i samråd med SGF:s bankonsulent.  Våren 2015 valde Blekinge Golfförbund i den satsning som görs med Region Blekinge att tillsammans hjälpas åt för att kunna leverera godkända och uppdaterade miljöplaner. Dessa hittar du nedan:

Kontaktpersoner bana/miljöarbete/hållbarhet Blekinge Golfförbund

 Kontaktpersoner bana/miljöarbete/hållbarhet hittar du HÄR