Blekinge Golfförbund - Sveriges Golfkust vann SGA´s miljö & natur pris!

Ödmjuka och väldigt glada tror vi på samarbete!

Nomineringen löd:
”Årets vinnare av SGA:s Natur- och Miljöpris har visat inte bara ett nytt sätt att jobba med miljöfrågor men även en ny väg för samarbete inom ”golfsverige”. Med stöd från golfdistriktet och hela länet har vinnaren visat att tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi bättre hjälpa och stödja varandra i arbetet för en bättre miljö. Det har lett till att inte bara en eller två, utan hela åtta stycken golfklubbar är miljödiplomerade med årlig revision och alla har påbörjat GEO certifiering. Det är ett nytt tankesätt som har gjort miljöarbetet hos vinnaren till en glädje som lätt kan smitta av sig till andra delar av landet. För det samarbetet utnämns därmed Blekinges Golfförbund - Sveriges Golfkust till vinnaren av SGA:s Natur- och miljöpris för 2015.”

Kommentarer