Blekinges seriespel 2023

Här finns nu resultatet från seriespelet på Leråkra resp Ronneby.