Smålandsmatchen: regler övrig information

pokal mot Småland

pokal mot Småland

 

 2021 fick Blekinge Golfförbund en inbjudan från Smålands GF att mötas i en damtävling över landskapsgränserna. Kvalificeringstävlingar hölls första gången 2021 och i maj 2022 spelades landskampen första gången. Tävlingen blev mycket uppskattad och den kommer genomföras även framöver. Se regler nedan!

 

Pokalen som vi spelar om i matchspelet mot Småland ser ni här. Framtagen av Småland! 

 

Regler för uttagning till

Landskapsmatch Blekinge mot Småland - damer 

Tävlingen innebär att vi möter Smålands damer genom att vi först spelar 18 hål singel match (spelare med liknande handicap möts) efter lunch spelas en 9 hål foursome.

Blekinges damkommittéer anordnar uttagstävlingen. Viss ekonomisk ersättning bidrar Blekinge golfförbund med för att genomföra själva matchhelgen mot Småland.

Regler för kvalificering till Landskapsmatchen

Urvalet görs i 2 steg under 2023: dels i och med ordinarie spelomgångar i Blekingeserien (D22 och D50) och seniortouren (D50+), och dels genom en slutlig finaltävling i september.

Av Blekingeseriens 4 tävlingar räknas de 3 bästa och av D50+ seriens 8 spelomgångar, räknas de 6 bästa. Totalt 60 spelare från dessa tävlingar går vidare till en sista separat kvalificeringstävling för att göra upp om de 9 platser som deltar i mötet mot Småland, tre spelare i vardera klass.

STEG 1: KVALIFICERING FRÅN SERIESPEL TILL AVSLUTANDE KVAL-TÄVLING

Deltagare för landskapsmatchen tas ut till A-, B- och C-klasser enligt följande:

A-klass

Från seriespel (D22 & D50): från de 4 omgångarna räknas de 3 bästa resultaten för 20 spelare     hcp 0 - 16,9

B-klass

Från seriespel (D22 & D50): från de 4 omgångarna räknas de 3 bästa resultaten för 20 spelare      hcp 17,0 - 23,9

C-klass

Från seniortour (D50+): från 8 omgångar räknas de 6 bästa resultaten för 20 spelare                    hcp 24,0 - 36,0. Obs spelare som deltar i seriespel (D50) får inte använda detta urval också.

Poängberäkning från serietävlingarna:
1:a plats = 12p, 2:a plats = 9p, 3:a plats = 8p … 10:e plats = 1p.

Resultatredovisning: Tävlingarna ingår i seriespel resp seniortour och resultaten finns på Blekinge Golfförbunds hemsida. Under början av september skickas en preliminär sammanställning till resp klubb om vilka som blir aktuella för finalspelet den 24 september. Avslutande seriespel är den 10 september och D50+ är den 11 september då det slutligen fastställs.

Deltagare: damer födda 2003 och tidigare. Aktuellt hcp vid respektive tävlingsomgång avgör vilken hcp-klass man tillhör.

Regler: Tävlingen spelas enligt SGF:s generella tävlingsregler.

Avgifter: Ingen extra avgift tas ut för att kvalificera sig via seriespel eller seniortour damer enbart kostnad slutspel se nedan.

Anmälan: Ingen anmälan behövs för att vara med utan efter spelomgångarna görs en sammanställning och uttagning till finalspelet. De 20 bästa i varje klass erbjuds vara med. Vid ev förhinder av någon behörig så går frågan vidare till nästa.

STEG 2: AVSLUTANDE KVALIFICERINGSTÄVLING

Kval-tävlingen spelas söndagen den 24 september på Boa GK. Beräknad första start kl 11 00. Här kommer de 60 uttagna spelarna från Blekingeserierna få göra upp om 9 platser till tävlingen mot Småland.

Spelform 18 hål vid slutlig kval-tävling i september samt vid landskapsmatchen:

A-klass: slaggolf +5  (hcp 0 - 16,9)

B-klass: slaggolf +5 (hcp 17,0 - 23,9)

C-klass: slaggolf +5 (hcp 24,0 - 36,0)

Tävlingsbana: Arrangerande klubb meddelas minst 2 veckor före tävlingsdagen.

Avgift:  Tävlingsavgift 150:kr och greenfee 200.-kr

Tävlingsledning: Arrangerande klubb.

Landskapsmatchen genomförs som matchspel mot Småland och spelas i början av maj 2024 nästa år i Småland. Vartannat år har Småland hemmaplan o vartannat år Blekinge. Tävlingen spelas med hcp och de spelare som möts sätts ihop med så lika hcp som möjligt.

Vid frågor, kontakta Eva Bohman, Blekinge Golfförbund på maileva.bohman1@outlook.comeller 0709-724 052.